Cisterna Alvarado, P. «a emoria olonizadora: Tradición antitradición n a formación e a civilización ccidental. tenea egra a construcción mitohistórica e ccidente.». Autoctonía. evista e iencias ociales istoria, ol. 6, n.º 1, febrero de 2022, pp. 203-47, doi:10.23854/autoc.v6i1.246.