Albornoz Vásquez, María Eugenia. 2023. «Germán orong atthias Gloël, (eds.), obernar l irreinato el erú, iglos VI-VII. raxis político-urisdiccional, edes e oder sos e a información ficial, España, ditorial Sindéresis, BO diciones». Autoctonía. evista e iencias ociales istoria 7 (1), 609-16. https://doi.org/10.23854/autoc.v7i1.312.