Cordero Fernández, Macarena. 2023. «Inundación ncendio e os gustinos e antiago e hile l omisario e a Inquisición ntre ctores ocales irreinales. na irada esde a istoria el erecho a istoria ocial (Siglo VI)». Autoctonía. evista e iencias ociales istoria 7 (2), 939-74. https://doi.org/10.23854/autoc.v7i2.304.