Artusa, Josefina. 2023. «usana . García, (ed.), n l ar ustral. a istoria atural a explotación e a auna arina n l Atlántico ur, osario, rohistoria, 2021, 218 páginas.». Autoctonía. evista e iencias ociales istoria 7 (1), 632-36. https://doi.org/10.23854/autoc.v7i1.300.