(1)
Cordero Fernández, M. Inundación ncendio e os gustinos e antiago e hile l omisario e a Inquisición ntre ctores ocales irreinales. na irada esde a istoria el erecho a istoria ocial (Siglo VI). Autoctonía 2023, 7, 939-974.