(1)
Cisterna Alvarado, P. a emoria olonizadora: Tradición antitradición n a formación e a civilización ccidental. tenea egra a construcción mitohistórica e ccidente. Autoctonía 2022, 6, 203-247.