(1)
Forconi, M. C. ntre os urisdicciones. a abor e os ueces omisionados a desarticulación e as edes ocales e oder político. anta e e a era ruz n l iglo VIII. Autoctonía 2021, 5, 109-126.